Return to Fenix Scientific AB Team Members

Fenix Scientific AB Ingemar Pongratz Svenska

IngemarFenix Scientific AB Ingemar Pongratz Svenska

Ingemar Pongratz är forskare med en framgångsrik karriär inom molekylär biology och molekylär nutrition.

Som forskare Ingemar Pongratz publicerade 40 vetenskapliga artiklar i vetenskpliga tidskrifter. Ingemar Pongratz har även författat flera bok-kaplitar och en bok som handlar om hur kemiska föroreningar kan påverka konsumenter’s hälsa efter långtids exponering.

 

Ingemar Pongratz har även handlett 15 Ph D studenter och post-docs och deltar som talare i olika vetenskapliga workshops och kurser.

Ingemar Pongratz forskning fokuserades på hur miljögifter eller näringsämnen påverkar kroppen hormonella signallering och hur olika hormoner’s effekter påverkar varandra. I denna område Ingemar Pongratz forskning visade att det finns gemmensamma proteiner mellan dessar signallerings väger som ger upphov till intereferens mellan olika hormoner och mellan hormoner och olika miljögifter.

Ingemar Pongratz forskning är av internationell karaktär och innehöll mycket sammarbete med andra forskargrupper.

Det var därför naturligt att Ingemar kom att arbeta med EU finansiering som innehåller mycker sammarbete på både EU men även internationell nivå. Som ledande part i olika EU finansierade projekt utvecklade Ingemar Pongratz mycket erfarenhet om hur EU finansiering är strukturerad.

Ingemar Pongratz har framgångriskt ansökt och erhållit över 500 millioner SEK i olika EU finansierade projekt och har stor erfarenhet om hr EU ansökningar skall struktureras coh även om hur EU projekt skall administreras och kommuniceras.

Ingemar Pongratz skrev till exempel PATHFINNDER ansökan, so var en av finalisterna till EU Descartes pris till bästa EU finansierade sammarbetsprojekt 2005. Ingemar Pongratz fick även EU Communication Star priset 2011 för bästa EU finansierade projekt kommunikation.

Dessa utmärkelser är ett resultat av detaljerade studier i hur EU forskningsfinansiering är strukturerad och hur EU policy i området påverkar finansiering och planeringen av hur EU projekten skall planeras både på kort och även på lång sikt. Det betyder att projekten på bästa sätt kan ge mervärde till alla projekt partners och även till finansiärer.

http://ingemarpongratz.brandyourself.com/