Kommunikations Tjänster

Kommunikations Tjänster:

 

Fenix Scientific AB erbjuder genom Pongratz Consulting en rad olika kommunikations tjänster för olika typer av forskningsprojekt.

Vi drar full nytta av den dokummentare expertisen som Ingemar Pongratz, Miia Klingstedt och Sofia Kuhn besitter inom området forskningskommunikation där ingemar Pongratz och Sofia Kuhn erhöll priset “Communication Star” 2011 för bästa EU projekt kommunikation.

Vår erfarenhet inom forskning och inom kommunikation gör det möjligt för oss att säkerställa att olika type av forskningsprojekt till exempel Horizon 2020 och andra typer av EU finansierade projekt, nåt ut med sin budskap till olika användare. Vi kan hjälpa er att se till att projektet når ut med sitt budskap och att budskapet är väl anpassat så att olika målgrupper uppfattar budskapet och tar till sig informationen som projektet vill förmedla.Att kommunicera är en konst som inkluderar ett flertal olika moment, till exempel design, anpassning av budskapet till målgruppen, korrekt användning av olika kanaler och mycket annat.

Med vår erfarenhet inom både forskning och kommunikation så är vi mycket väl positionerade att hjälpa projekt med alla dess behov inom kommunikation.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kan hjälpa er att planera projektet kommunikations insatser, och vi kan även ta hand om de praktiska behoven som till exempel uppdatering av hemsdor eller Sociala Medier. Vi kan även hjälpa er att anpassa budskapet så att den är anpassad till mottagarna. På så sätt ser vi till att projektet kan utnyttja tiden till andra uppgifter som till exempel forskning.

Fenix Scientific AB erbjuder ett flertal olika tjänster inom Kommunikation, tille exempel:

Social Media: Fenix Scientific AB kan hjälpa er att planera och uppdatera projektets närvaro i olika Sociala Medier och anpassa aktiviteterna så att den passar gruppen som finns representerad. Väl använd, kan projektets deltagande i olika Sociala Medier hjälpa till att öka visibiliteten av projektets hemsida på olika sökmotorer som Google. Vi kan även hjälpa till med sök motor optimering så att projektets hemsida blir än mer synlig på nätet.

 

Film Dokumentärer:Fenix Scientific AB sammarbetar med Lovisa Svensdotter, en erfaren TV och Video producent som har erfarenhet av att producera filmer och video anpassade till TV och Sociala Medier. Fenix Scientific kan hjälpa forskningsprojekt med att presentera sin forskning i TV och Video format så att projektet når en bred auditorium.

 

Informations Material och Broschyrer: Fenix Scientific AB kan hjälpa er att skriva och designa broshyrer och annan informations material som illustrerar projektets forskning och vilka resultat som projektet har tagit fram. Självklart ser vi till att materialet av är anpassad för att visas på olika elektroniska platformar.

 

Workshops: Fenix Scientific AB kan hjlpa er att planera och organisera workshops och seminarier. Vi kan hjälpa er att identifiera lämpliga talare och deltagare och vid behov så detar vi och dokumenterar mötet i skrift och på video. Vi kan även följa upp workshops och möten så att projektet kan etablera sammarbeten med olika intressegrupper efteråt så att projektet kan initiera en dialog med omvärlden.

 

Omvärldsbevakning: Fenix Scientific ABkan hjälpa er med att identifiera lämpliga grupper och studera deras inställning till forskningen som bedrivs så att projektet kan vid behov etablera rätt kommunikation och närma sig intresse organisationer på ett lämpligt sätt.

 

Project Verktyg: Fenix Scientific ABhåller på att utveckla ett e-projekt verktyg som är speciellt anpassad till behoven som forskningprojekt har, speciellt Horizon 2020 finansierade projekt eller andra EU finansierade projekt. Projektverktyget som utvecklas i sammarbete med Anders Elo och Miia Klingberg är speciellt anpassad för EU finansierade projekt, och har utvecklat för att stödja behoven inom kommunikation och administration.

Om ni har frågor om hur Fenix Scientific kan hjälpa med projektets kommunikation tveka inte att kontakta oss, antigen via vår online kontakt formulär eller via epost

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

IMG_0093