Exempel på våra konsultjänster online

Exempel på våra konsultjänster online

Fenix Scientific AB stödjer olika organisationer, företag, myndigheter och universitet att identifiera och söka om offentlig finansiering för olika projekt. Vår konsultverksamhet är placerad inom ramne för Pongratz Consulting som tar utnyttjar ingemar Pongratz erfarenhet inom offentlig finansiering.

Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder tjänster för att identifiera olika finansieringsmöjligheter både inom offentlig finansiering och genom olika sammarbeten även tillgång till risk-kapital. Våra tjänster inkluderar:

Tjänster inom Finansiering:

  • Identifikation av olika utlysningar samt lämplighetsanalys av utlysningen och projektet
  • Ansökningskrivning

Vi kan även stödja företag och projekt som söker investerar kapital och vi kan erbjuda hjälp med administration och utveckling av nödvändiga dokument.

För organisationer som söker finansiering från EU Horizon 2020, så kan vi även vara behjälpliga med tex utveckling av projekt konsortium, vi kan utveckla kommunikationstrategier som är skräddarsydda för Horizon 2020 EU projekt och vi kan även delta som partner i konsortiet för att stödja projektet inom kommunikation och administration.

SV Pongratz Consulting examples

Vi kan även hjälpa kunder som vill utveckla och utöka sin kunskap om Horizon 2020 genom att organisera workshops och seminarier. Dessa kan göras kundspecifika eller alternativt som öppna seminarier vilket kan vara en möjlighet för olika organisationer att hitta nya sammarbetspartners.

Mer information finns tillgänglig i via hemsidan för Pongratz Consulting

Please do not hesitate to contact us if you need more information

 

EU flags