Tag: Kommunikation

Nya Tjänster för Forskningprojekt

Nya Tjänster för Forskningprojekt: Forskningskommunikation och Sociala Medier Forskningsfinansiärer i allmänhet och Europeiska Unionen i synnerhet kräver att forskningsprojekt skall planera in och inkludera kommunikation till allmänheten som ett av projektets aktiviteter. Projektet skall då både förklara vad forskningen som skall utföras väntas leda till och även i många fall, etablera en dialog med allmänheten …

Continue reading